RODO

Szkolenie: RODO w małej firmie

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych obowiązuje już miesiąc. Jaki jest jego rzeczywisty wpływ na funkcjonowanie małych przedsiębiorstw? Co zrobić, żeby prowadzić działalność firmy zgodnie z nowymi regulacjami oraz jak uniknąć dotkliwych kar finansowych? Jak sprawić, by ten groźny akronim – RODO – stał się źródłem lepszej organizacji pracy w firmie? O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się już 23 czerwca. Zaczynamy punktualnie o 9:00.

Szkolenie poprowadzi Adam Kania – certyfikowany Inspektor Danych Osobowych, który ma ponad 10-letnie doświadczenie w zagadnieniu ochrony danych.

Zapisz się na szkolenie: RODO w małej firmie

Tematyka szkolenia:

  • Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych (zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość; ograniczenie celu; minimalizacja danych; prawidłowość; ograniczenie przechowywania; poufność i integralność danych; rozliczalność; podstawy prawne przetwarzania danych osobowych; nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych).
  • Realizacja obowiązku informacyjnego (o czym informować?; wyjątki).
  • Uprawnienia osób, których dane dotyczą (prawo do przejrzystości danych; prawo dostępu do danych; prawo do sprostowania i usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu; prawa związane z profilowaniem danych).
  • Obowiązki Administratora Danych (stosowanie mechanizmów ochrony danych – privacy by design, privacy by default; rejestrowanie czynności przetwarzania danych; zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego; zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach; zabezpieczenie danych osobowych; stosowanie wewnętrznych polityk; wdrożenie technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych; zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług; zapewnienie ciągłości działania; testowanie, mierzenie i ocena skuteczności ochrony danych).
  • Ocena skutków dla ochrony danych.
  • Szacowanie ryzyka.
  • Przetwarzanie danych w imieniu administratora danych (warunki powierzenia danych osobowych; obowiązki podmiotu przetwarzającego dane; odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane; rejestrowanie wszystkich kategorii czynności przetwarzania).
  • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów (administracyjne kary pieniężne; odpowiedzialność cywilna; odpowiedzialność karna).
  • Nowa ustawa o ochronie danych osobowych – wybrane zagadnienia (Inspektor Ochrony Danych; nowy organ nadzorczy; akredytacja i certyfikacja).

Prowadzący:
Adama Kania, specjalista do spraw zabezpieczeń oraz (certyfikowany) Inspektor Danych Osobowych; od 10 lat zajmuje się tematyką bezpieczeństwa mienia oraz danych. Współpracuje z dużą firmą ochroniarską, gdzie przeprowadza audyty bezpieczeństwa w największych firmach i fabrykach w Polsce. Jego doświadczenie i wykształcenie pozwoliło na wyspecjalizowanie się w temacie bezpieczeństwa informacji zwłaszcza w ujęciu struktur informatycznych. Prelegent i szkoleniowiec z zakresu zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji oraz mienia. Od roku aktywnie przygotowuje przedsiębiorstwa na wdrożenia wynikające z rozporządzenia unijnego RODO. Każde wdrożenie polityki bezpieczeństwa danych wypracowywane jest indywidualnie dla podmiotu poprzez przeprowadzenie audytu, szkoleń oraz przygotowanie pełnej dokumentacji.

RODO w małej firmie:
data: 23 czerwca 2018 r. (sobota) | godz.: 9:00-13:00
miejsce: Biuro Inkubatora, ul. Kubsza 28 (IV piętro), Wodzisław Śląski
Zapisz się na szkolenie: RODO w małej firmie

Obowiązkowe zapisy, liczba miejsc ograniczona. Pierwszeństwo mają przedsiębiorcy z miasta Wodzisław Śląski. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

seventeen + nineteen =

Mogą cię zainteresować